2014-06-16

Formül Tabanlı Geometrinin Gücü: Tekillik

Revit sıfır uzunluklu elemanları sevmemesine rağmen Adaptive Component'lerde müsade eder.
Fakat bir Adaptive'i referans olarak kullanırsanız, sıfır uzunluk verdiğinizde bu referans patlar.

Adaptive'in kendi Family dosyasında referans olarak kullansanız bile, sıfır uzunluk evresinde referans patlar.
Fakat başka değerler girildiğinde tekrar düzelir. Yani Revit bu durumda:
"Tamam Family patladı. Ben mevzuyu büyütmeden başka değerler girmesini bekleyeyim" diyor :)

Bu konuda denemeler yaparken Tekillik (Büyük Patlamadan önceki gibi herşeyin tek bir noktada olması gibi)
yakalamanın oldukça güç olduğunu görmüştüm.
Pozitif ve negatif değerlere gitmek kolay olmasına rağmen.. Elbette programın kullanılış amacı göz önüne alındığında bu durumda hiç bir problem yok. Önemli olan referansların kaybolmaması ve Revit bu konuda çok başarılı.

Tabi insan programı zorlamadan da edemiyor. Geometrik referanslar için formülasyon kullanmak (ve ya dış refere edici kullanmak) tekilliğe giden tek yol gibi görünüyor.

Bu fikri denemek için formül tabanlı bir Arşimet Geometrisi modelledim. Evdeki (yazık) i7 930'u üzmesin diye fazla karmaşık olmayan, beni de baymasın diye çok ta basit olmayan bir geometri seçtim.

Snub Dodecahedron (wikipedia) da ne?

Family'yi indirmek için:

Archimedean Solids - Snub Dodecahedron.rfa (2015)


Snub Dodecahedron family'si bir veri giriş parametresi, iki visibility parametresi ve beş instance bilgilendirme parametresine sahip.

e parametresine pozitif değer verildiğinde:


e'ye sıfır değeri verildiğinde Revit bizi uyarıyor. Aynı yerde bir sürü instance var diyor..


Olacak tabi. Zaten olsun diye kastırıyoruz. Bütün instance'lar tek bir noktada!


Ve Family'nin hala çalıştığını görmek için Negatif bir değer denemesi..


Yaptım oldu.. Atımı getirin..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder